მისამართი

ალ.ყაზბეგის გამზ. 21, 0160 თბილისი, საქართველო

ტელ: +(995 32) 2 20 22 22 (1273-1274)

ფაქსი:             +(995 32) 2 20 22 23

ელ-ფოსტა: properties@procreditbank.ge