იურიდიული გაფრთხილება

ქვემოთ მოცემული განმარტება გაცნობებთ, რომ ბანკი იურიდიულ პასუხისმგებლობას არ იღებს  ვებ–გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციაზე. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ პუნქტებს.

“პროკრედიტ ფროფერთის”-მუდმივად ცდილობს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის გადამოწმებასა და განახლებას, რათა უზრუნველყოს მისი სისწორე და სრულყოფილება. მიუხედავად ამისა, განთავსებული ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებლობა არ ეკისრება.

ვებ-გვერდის გამოყენებაზე მთლიანად მომხმარებელია პასუხისმგებელი. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას რაიმე სახის ზიანსა და დანაკარგზე, რომელიც მომხმარებელმა შეიძლება მიიღოს არსებული ინფორმაცის გამოყენებით.

ასევე, “პროკრედიტ ფროფერთის” იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს შეცვალოს ინფორმაცია წინასწარი შეტყობინების გარეშე.